(B)uut de Germeton

In de aanloop naar ons jubileum “66 jaar Carnaval Mill” wordt er door velen op dit moment teruggeblikt en komen mooie herinneringen en verhalen naar boven.

Zo ook het boek “(B)uut de Germeton”. Dit boek is bij het 44-jarig jubileum uitgegeven, waarin een bloemlezing is opgenomen van buuts. Pieter van den Elzen, alias Pietje de Grondwerker, en William van Gemert, alias Willemke, hebben zoveel mogelijk teksten van vele buuts verzameld en in boekvorm uitgebracht. Een mooi eerbetoon aan de mensen die in het verleden in de pronkzittingen hebben opgetreden met hun buuts.

Dit boek is vanaf nu ook via onze website te lezen en/of downloaden https://germelaand.nl/?page_id=30309