(B)uut de Germeton

Bij het 44-jarig jubileum is een boekje uitgegeven waarin een bloemlezing is opgenomen van buuts. Pieter van den Elzen, alias Pietje de Grondwerker en William van Gemert, alias Willemke, hebben zoveel mogelijk teksten van vele buuts verzameld en in boekvorm uitgebracht. Een mooi eerbetoon aan de mensen die in het verleden in de pronkzittingen hebben opgetreden met hun buuts.