Ere Gèrm

Sinds 2003 benoemt Stichting Carnaval Mill personen die veel voor carnaval vierend Mill betekenen of betekend hebben tot “ERE GÈRM”. Dit niet jaarlijks of met enige andere regelmaat, maar alleen wanneer daar aanleiding voor is. Het gaat hierbij dan namelijk om mensen die zich jaren lang belangeloos hebben ingezet en als voorbeeld hebben gefungeerd of fungeren voor het Millse carnaval in het algemeen of bepaalde carnavalsactiviteiten in het bijzonder.

De benoeming van een “ERE GÈRM” valt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Stichting Carnaval Mill. Wilt u iemand voordragen voor de titel “ERE GÈRM”, geef dit dan door aan een van de leden van dit dagelijks bestuur. Dat kan ook per mail via bestuur@germelaand.nl.

eregerm
“ERE GÈRM” Paul Sweens (tekst oorkonde)
Deze onderscheiding werd op 31 januari 2003 verleend aan Paul Sweens om grote erkentelijkheid en waardering jegens zijn persoon tot uitdrukking te brengen, voor de wijze waarop hij met grote gedrevenheid en niet aflatende inzet vele jaren diverse kaderfuncties heeft bekleed en daarmee het “boegbeeld” van carnavalsvierend Germelaand is geworden. Zijn verbondenheid met onze Stichting, in volle omvang gesteund door zijn echtgenote, maakte dat zijn veelzijdige verdiensten, zijn voortrekkersrol o.a. tijdens zijn 11-jarig voorzitterschap, een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Stichting Carnaval Mill. Indirect heeft hij zo ook een stimulerende activiteit uitgestraald ten dienste van de Millse gemeenschap.

eregerm2
“ERE GÈRM” Frans Linders (tekst oorkonde)
Op 14 januari 2005 werd Frans Linders uitgeroepen tot “ERE GÈRM”. Dit om grote erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking te brengen voor de wijze waarop hij met gedrevenheid en niet aflatende inzet vele jaren diverse kaderfuncties heeft bekleed en daarmee een “boegbeeld” van carnavalvierend Germelaand is geworden. Zijn verbondenheid met onze stichting, in volle omvang gesteund door zijn echtgenote, maakte dat zijn veelzijdige verdiensten en zijn voortrekkersrol o.a. tijdens zijn voorzittersschap en ook nog enige tijd interim-voorzitter, een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Stichting Carnaval Mill. Daarmee heeft hij ook een stimulerende bijdrage geleverd aan de Millse gemeenschap.

Foto: Mooi & Mooi Fotografie

“ERE GÈRM” Hans Derks (tekst oorkonde)
Op 11 december 2016 werd Hans Derks uitgeroepen tot “ERE GÈRM”. Dit om grote erkentelijkheid en waardering jegens zijn persoon tot uitdrukking te brengen voor de wijze waarop hij met grote gedrevenheid – en niet aflatende inzet – vele jaren “boegbeeld” is geweest voor de jeugdcarnaval in het Gèrmelaand: De Foekepot. Zijn inzet voor De Foekepot en daarmee zijn verbondenheid met Stichting Carnaval Mill, zijn voortrekkersrol binnen de vrijwilligers van De Foekepot o.a. tijdens zijn voorzitterschap, hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de jeugdcarnaval in het Gèrmelaand.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter