66 jaar carnaval in Mill – gesprek met Broer van Thiel en Jack Rooijakkers

In het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2023 wordt in Mill het 66-jarig bestaan van carnaval gevierd. In het kader van dat jubileum kijken we als Neije Krant regelmatig met iemand terug op die periode. Deze keer met Broer van Thiel en Jack Rooijakkers.

Beluister alle interviews in zijn geheel in De Neije Krant Podcast. Dat kan via alle bekende podcastproviders en in de rubriek Podcast op inmill.nl.

Broer van Thiel en Jack Rooijakkers zijn beiden voormalig kasteleins in Mill. Voor Broer wordt dit de eerste carnaval dat hij geen kroegbaas meer is, Jack Rooijakkers kon hier al enkele jaren aan wennen. Maar hoe vierden zij carnaval voordat ze horecaondernemer werden? Broer: “We vierden eigenlijk altijd carnaval bij ‘De Keizer’. Carnavalsvereniging de Gèrme was daar toen gehuisvest.” Later namen Broer en Ineke ‘De Keizer’ over. “Het heette toen eigenlijk ook al Royal, maar iedereen noemde het ‘De Keizer’. Er waren in die tijd heel wat kroegen in Mill, maar we gingen meestal naar de Stoof, de Keizer en het Kroontje.” Het Kroontje werd later o.a. de Scheet, Big Ben, de Geminte en café de Winkel.

Jack vierde carnaval van jongs af aan als muzikant. “Ik heb altijd bij de harmonie gezeten en van daar uit ook bij de Dors(t)knuppels. Wij waren in die tijd het enige dweilorkest, begonnen op donderdagavond bij de bejaarden en eindigden op dinsdagavond met de sluiting. We speelden alle dagen en kwamen in alle kroegen. Daar waar de prins was, waren wij ook.” Dat gold ook voor activiteiten buiten de carnaval. “Naast carnaval speelden we als Dors(t)knuppels ook op recepties waar de prins naar toe ging en op alle pronkzittingen. Dat waren er 6 per seizoen. Bij de eerste zitting zat ik te luisteren, bij de 2e snapte ik hem en bij de 3e bracht ik mijn muziekmap op orde.” Anno 2023 maakt Jack nog steeds muziek bij Toeternietoe. Samen met Moizat nog het enige dweilorkest in Mill. Ooit hadden we ook nog de Germekneut, Dweiltoeters, Band Zonder Vent en ’t Makt Muziek.

Carnaval werd wel anders toen men kastelein werd. Broer: “Er moet dan wel het een en ander georganiseerd worden om er wat van te maken. De Wielwaajers zaten in die tijd nog bij Vugts en later werd dat Van Ee. Nadat die zaak is afgebrand, hebben de Wielwaajers volgens mij 1 jaar gezworven en toen kwamen zij naar ons. Tot die tijd was er bij ons ook wel carnaval, maar dat speelde zich vooral in het café af en niet in de zaal.” Tegenwoordig verzorgen vooral DJ’s de muziek tijdens carnaval. Broer herinnert zich ook de livemuziek die zij destijds hadden, zoals Sharterbox en bijvoorbeeld de Opkuna’s. “Dit hebben we later nog wel eens geprobeerd, maar dat was geen succes.”   

Ook bij Jack veranderde carnaval toen Francien en hij ’t Centrum overnamen. “Bij ons werd in eerste instantie niet echt carnaval gevierd. Zondags na de optocht wel, maar dan hield het ook op. Wij hebben ons de eerste jaren gericht op eten en daar was het druk mee.” Het veranderde toen René Moors, kastelein van de horecazaak aan de hoek Spoorstraat en Stationsstraat, overleed. “Dat was een paar dagen voor carnaval. Ik had in de keuken alles klaarstaan voor de carnavalsmenu’s zoals gebruikelijk, maar het werd stervensdruk op zondag, want iedereen die eerst bij René zat kwam naar ons om carnaval te vieren.” Ook nadat in 1995 Toeternietoe werd opgericht en ’t Centrum naast hun repetitielocatie ook het stamcafé werd, ging ’t Centrum een steeds belangrijkere rol spelen tijdens carnaval. 

Een aantal jaren geleden besloten de horecaondernemers om tijdens de kermis en de carnaval de eigen kroeg te sluiten en op een centrale locatie gezamenlijk iets te organiseren. Broer en Jack deden dit al eerder. “Wij zaten na een vergadering van de horeca bij elkaar en zeiden: ‘Op zaterdagavond met carnaval is het bij jullie niet druk en bij ons is ook niet veel te doen. Als we eens samen wat organiseren.’” De deuren van ’t Centrum bleven dicht op zaterdagavond en Royal was de gezamenlijke feestlocatie. Broer: “We bezorgden bij de bouwers van carnavalswagens een kratje bier, een flesje wijn en consumptiebonnen die geldig waren op zaterdagavond. Dat was vanaf het begin een succes. Mensen snapten er eerst niets van toen ze Francien en Jack bij ons achter de bar zagen staan, maar het was dolle pret.”

Dit jaar gaan de kroegen in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord gezamenlijk een dweiltocht organiseren op carnavalsmaandag. Over het dweilen vroeger in Mill zeggen Broer en Jack: “Dweilen was vroeger een dagtaak, gezien het grote aantal kroegen in Mill. Daar moest je om 12 uur aan beginnen om ‘s nachts om 12 uur alles gehad te hebben.” 

Dit en meer hoort u in het hele gesprek wat te beluisteren is via De Neije Krant Podcast. Techniek hiervan was in handen van Thijs van den Heuvel, interview werd afgenomen door Corné Kremers.