Carnaval start met carnavalsviering in Millse kerk

Foto: Cockie Kremers

Op zaterdag 18 februari zal in de H. Willibrorduskerk van Mill om 19.00 uur de jaarlijkse carnavalsviering worden gehouden. Bezinning en plezier gaan hand in hand in deze viering waarbij medewerking zal worden gegeven door het smartlappen koor “De Straetlappen “uit Mill.

De hoogheden van Stichting Carnaval Mill zoals prins Bas en prinses Suus zullen aanwezig zijn. Alle parochianen en een ieder die de carnaval een warm hart toedraagt zijn van harte uitgenodigd voor deze viering!

Wat is een Carnavalsviering?

Alle carnavalsvierders, jong en oud, komen bij elkaar in de kerk. De carnavalsmis legt de relatie tussen kerk en carnaval. Het is geen echte mis, maar een gebedsviering in de nodige lichte sfeer. Vanuit het evangelie legt de pastor het verband tussen carnaval, het geloof en saamhorigheid. Het is goed om je te bezinnen, maar je moet je ook realiseren dat je feest mag vieren met elkaar. En dat wordt met de nodige kwinkslagen vertelt.

Kortom, deze carnavalsviering is de juiste start van carnaval 2023 in Mill.