Er is een Jongkie geboren….

En dat willen de groep ex-Jongkers voortaan niet meer onopgemerkt voorbij laten gaan.
Zij verwelkomen het Jongkie met een felicitatie op doek bij de kersverse, nog bij de groep ex-Jongkers aangesloten, papa of mama in de tuin.