Extra informatie optocht

Zoals gemeld start de optocht van ut Germelaand om 14.11 uur en ook de Alaafterparty gaat gewoon door.

Om de veiligheid in acht te nemen moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

  • wagens en groepen die grotere objecten meevoeren willen wij vragen om deze indien mogelijk thuis te laten of in ieder geval extra vast te zetten met sjorbanden
  • losse onderdelen die eventueel van de wagen af kunnen waaien, moeten zoveel mogelijk thuis worden gelaten of extra vast worden gezet
  • draag extra beschermende kleding tegen regen, wind en kou
  • dansjes en acts zijn zeker welkom, maar zorg ervoor dat dit niet de voortgang van de optocht hindert

De optochtcommissie zal bij het opstellen van de deelnemers nog kritisch beoordelen of zij het veilig achten dat een wagen of groep kan deelnemen.

Indien de weersomstandigheden dusdanig veranderen dat de veiligheid van deelnemers en/of publiek in gevaar komt, kan Stichting Carnaval Mill alsnog besluiten de optocht af te blazen.

De stichting respecteert het uiteraard als deelnemers zelf besluiten niet deel te nemen.

We gaan er met z’n allen, ondanks de mindere omstandigheden, een mooie optocht van maken.

Alaaf, het bestuur en de optochtcommissie