Voorzittershameroverdracht tijdens laatste vergadering

Woensdag 3 april a.s. houdt het Algemeen Bestuur van Stichting Carnaval Mill haar laatste vergadering van dit carnavalsseizoen. De vergadering wordt gehouden bij Café Royal aan de Kerkstraat in Mill en is vanaf 21.30 uur openbaar toegankelijk.

Tijdens het openbare gedeelte van deze vergadering zal de voorzittershamer door William van Gemert overgedragen worden aan de nieuwe voorzitter Leon Claessens.

Je bent van harte uitgenodigd bij het openbare gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn.