In Memoriam Ben Hamers

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Ben Hamers. Tijdens de eerste pronkzitting, op 14 januari 1989, verscheen Ben met zijn echtgenote Wilma, als prinsenpaar van Ut Gèrmelaand.

In hun prinsenjaar wonnen de Miamtokakels, waarvan Ben en Wilma deel uitmaakten, het blèrlied. In dat jaar werd het winnende blèrlied als laatste gezongen tijdens de pronkzitting. Binnen luttele minuten werden zij omgekleed van Miamtokakels naar prinsenpaar. Een spannend moment.

Prins Ben I kende maar een superkorte regeerperiode. Amper drie weken na zijn verschijning was het al carnaval, maar hij genoot volop. In 2014 is Ben gehuldigd voor het feit dat hij 25 jaar ex-prins was. En die titel droeg hij met trots. Hij blikte in dat jaar nog even terug op zijn tijd als prins. Haalde mooie herinneringen op uit hun 125 foto’s tellend album en gaf aan dat hij de prinsenreceptie en optocht als ware hoogtepunten heeft beleefd.

Ben heeft veel voor Stichting Carnaval Mill betekend. Jarenlang bekleedde hij de rollen van zowel voorzitter, secretaris en penningmeester van de stichting en nam hij de taak van voorzitter van de ex-prinsen op zich. Ben was en dacht altijd oplossingsgericht en had respect voor andermans mening. Ben was ook na het beëindigen van zijn bestuurstaken nog betrokken bij de stichting en altijd aanwezig bij de ex-prinsenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen zei Ben niet veel, maar als hij iets te melden had, luisterde iedereen aandachtig, want dan werd er zeker iets zinnigs gezegd.

Ben was een man die graag het voorbeeld gaf hoe een ex-prins zich moest presenteren en hoe men een nieuwe prins moest begeleiden. Elk prinsenpaar herinnert zich nog wel de eerste keer dat zij door Ben en Wilma werden opgehaald voor een activiteit. De kleding werd tot in de puntjes gecontroleerd, deuren werden voor hen opengehouden en de prinsenparen werden door Ben en Wilma goed in de gaten gehouden.

In 2017 ontving Ben een Koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor de vele functies waarbij Ben zich vrijwillig en vol overgave inzette. Niet alleen binnen Stichting Carnaval Mill, maar voor vele verenigingen.

Ben was een verbinder, een vernieuwer en een sociale duizendpoot met een groot en warm hart. We zullen hem missen, maar goede herinneringen blijven en die koesteren wij.

Ben, rust zacht.

Een laatste alaaf!

Namens SCM Ut Gèrmelaand, Leon Claessens, voorzitter