Geen hoogheden, kopstukken en activiteiten in carnavalsseizoen 2020 – 2021 in ’t Gèrmelaand

Foto Kristel Beelen – Mooi & Mooi Fotografie

“Het was een moeilijk besluit, maar het is unaniem besloten door alle commissies binnen Stichting Carnaval Mill”

Het prinsenpaar, jongkerpaar, boerenpaar en jeugdheersers in het carnavalsseizoen 2019 – 2020 in het Millse Gèrmelaand krijgen dit seizoen geen opvolgers. “Wij willen deze carnavalshoogheden en kopstukken een volwaardig carnavalsseizoen kunnen bieden,” vertelt Leon Claessens. Hij is voorzitter van Stichting Carnaval Mill. “Maar in deze tijd kan dat niet en daarom is unaniem besloten dat we dit seizoen geen hoofdrolspelers gaan vragen. We gingen bij dit besluit overigens niet over één nacht ijs. We hebben een algemeen bestuursvergadering gehad waarbij we van alle commissies twee leden hadden uitgenodigd. Totaal waren het 47 actieve carnavalsvierders en met pijn in het hart maar unaniem is dit besluit genomen.”

Ook alle andere activiteiten zoals blèravond, recepties, pronkzittingen en optochten zijn van de agenda geschrapt. “Elke commissie kon hierover zelf een besluit nemen en hebben dat ook met deelnemers en overige betrokkenen besproken. Omdat de voorbereidingen voor bijvoorbeeld pronkzittingen al rond deze tijd beginnen, wilde men duidelijkheid bieden en niet de zittingen op het laatste moment alsnog af moeten lassen. Wij gaan er vanuit dat er dit seizoen geen carnavalsactiviteiten zijn die wij als SCM organiseren. Begin november kijken we opnieuw naar de actuele situatie en mocht er wat mogelijk zijn, dan zullen we uiteraard alsnog wat organiseren, maar dat zal dan iets speciaals zijn en niet een van de vaste carnavalsactiviteiten.” 

Een uitzondering is de jaarlijkse carnavalskrant. De krantencommissie wil toch een Gèrmekrant uitbrengen en ook wordt er gekeken wat er mogelijk is voor de jeugd. “Voor kinderen is er wellicht binnen de maatregelen wel wat te organiseren,” vertelt Chris-Jan Beerendonk. Hij is voorzitter van de Foekepot en bestuurslid van Stichting Carnaval Mill. “Wat we precies kunnen en gaan doen is nu nog niet bekend. Normaal gesproken hebben we een week voor carnaval de jeugdpronkzittingen. Dat weekend hebben we nu nog in optie staan om dan wellicht nog iets te organiseren. Maar er komt geen jeugdprins, jeugdprinses en nar dit seizoen.”

SCM ’t Gèrmelaand denkt er nog over of men wel iets kan doen rond de start van het seizoen 2020 – 2021. Leon: “Op zaterdag 14 november zou de blèravond zijn en verschijning van het nieuwe prinsenpaar. Misschien dat we toch iets van een opening van het seizoen kunnen doen, iets kleins of online, we denken er nog over wat mogelijk is.” Ook zoekt men nog naar een mogelijkheid om de dansgardes op te kunnen laten treden. Chris-Jan: “De GèrMills, Gèrmerinnekes en Elfkes zijn al vele maanden aan het oefenen en dat blijven ze ook wekelijks doen. Misschien dat we samen met de dansgardes uit de kerkdorpen toch wat op kunnen zetten zodat zij hun dansen kunnen laten zien. Hoe we dit precies gaan doen is nog niet duidelijk.”

Sinds vorig jaar organiseren de lokale horecaondernemers gezamenlijk in het Aldendrielpark 5 dagen feest tijdens carnaval. Zij hebben nog geen definitief besluit genomen over carnaval 2021. Begin volgend jaar kijken zij naar de actuele stand van zaken en welke mogelijkheden er dan zijn. Leon: “Als er carnavalsfeesten zijn en de horeca wil dat we iets gezamenlijk organiseren, dan doen we dat uiteraard graag. Maar wat wel of niet kan en mag straks, dat weet nu nog niemand.”