Komen de Speurders met de 2e cryptische omschrijving verder in hun zoektocht?

De Speurders Germelaand ontvingen zojuist de tweede cryptische omschrijving in hun zoektocht naar het nieuwe Prinsenpaar:

“Zij zou het moeten doen, maar hij doet het vaker”