Oproep deelnemers Blèravond!

Na de kermis in Mill, die dit jaar bijzonder geslaagd genoemd mag worden, is het tijd om ons als Millenaar te richten op het Carnavalsseizoen 2018-2019.

Traditiegetrouw start dit met de blèravond. Dit is een liedjesavond, waar door een jury en het publiek, de Carnavalsschlager van 2018-2019 wordt gekozen.

Deze avond vindt plaats in de theaterzaal van Myllesweerd op zaterdag 10 november a.s. Aanvang is 20.00 uur.

De organisatie is al bezig met allerlei voorbereidingen. Een daarvan is het werven van deelnemers. We hebben al inschrijvingen binnen, maar uiteraard hopen we dat meerderen zich geroepen voelen om ook mee te doen. Dan kan je gaan strijden, om in het bezit te komen van de oh zo gewilde Gèrmebokaal. Vorig jaar waren de winnaars het duo: Gij en Ik, met het lied: “Het is weer Carnaval”.

Voel jij jezelf of samen met je vriendengroep, sportclub of buurtschap geroepen om mee te doen, dan kan je je hiervoor opgeven bij: bleravond@germelaand.nl. Men kan zelfs, buiten de zo fel begeerde bokaal, ook geldprijzen winnen. Daarover komt later in een artikel meer informatie.

Er zijn nog meer veranderingen in de pen, maar ook hierover moeten we iedereen nog even in het ongewisse laten.

Na deze avond is er natuurlijk ook de verschijning van het nieuwe Prinsenpaar! Het moment waar carnaval vierend Mill, altijd weer enorm naar uitkijkt.

Mocht je nog meer informatie willen, dan kan je contact opnemen met: Henriette Hendriks, telefoon: 06 38933716. Of je kan kijken op onze website: www.germelaand.nl of volg ons op Facebook.

SCM Mill hoopt op een grote deelname aan de blèravond.