Pronkzittingen ut Gèrmelaand 2020!!

Ook al zijn de vakanties nog maar amper voorbij, toch zit de pronkzitting commissie van Stichting Carnaval Mill niet stil.

 Ze hebben, na de prachtige zittingen van vorig jaar, alles nog eens goed geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat, om diverse redenen, komend seizoen geen vier maar drie pronkzittingen zullen worden georganiseerd.  Alle drie de zittingen vallen in één weekend, namelijk dat van 31 januari en 1 en 2 februari. 

Ook de kaartverkoop van deze zittingen wordt naar een andere dag verplaatst en wel op zondag 19 januari a.s.  Hierover zal nog meer duidelijk worden in de komende maanden.

Dus noteer deze data maar alvast in uw agenda.

Stichting Carnaval Mill hoopt hiermee iedereen,  voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben en rekent weer op een fantastisch carnavalsseizoen 2019-2020.