Verslag deelnemersvergadering van de optocht te Mill

Maandag 10 december jl. heeft de optochtcommissie voor de tweede keer in Myllesweerd een deelnemersvergadering van de optocht georganiseerd.

Ze werden verrast door de grote opkomst, in allerijl werden nog wat extra tafels en stoelen bijgeschoven alvorens de vergadering kon beginnen.

De weg die de optochtcommissie is ingeslagen blijkt steeds meer zijn vruchten af te werpen.
Het contact en de communicatie met de deelnemers vinden zij super belangrijk, de mening en suggesties van de deelnemers nemen ze zeer serieus.

In de vergadering hebben ze de punten van de vorige vergadering besproken. De vraag is, wat is hier uiteindelijk uit voortgevloeid en heeft de optochtcommissie hier iets mee gedaan.

De doelstelling van Stichting Carnaval Mill alsmede de optochtcommissie is nog steeds om een ongemotoriseerde optocht te organiseren, maar ze beseffen terdege dat dit ook tijd nodig heeft.
Dit jaar gaan ze weer alle deelnemers bezoeken, om te laten zien dat ze serieus betrokken willen zijn en belangstelling willen tonen, tegelijkertijd is er de mogelijkheid om vragen te stellen en/of andere suggesties of meningen te ventileren. Ze zullen echter ook de deelnemers op het hart drukken dat de geldende regels gerespecteerd dienen te worden. Belangrijkste is hierbij het max. vermogen van de tractoren, die net als vorig jaar, gesteld is op max. 100PK, alsmede de capaciteit van de aggregaten, hiervan mag het vermogen niet hoger zijn dan 10 KVA, wat hun inziens meer dan genoeg moet zijn om max. 100 DB te kunnen produceren.
Maar het gaat niet om de decibellen maar belangrijker is de kwaliteit van het geluid, dit zal de jury ook mee rekenen bij hun beoordeling.

Stichting Carnaval Mill stelt materialen beschikbaar onder bepaalde voorwaarden. De eerste vereiste is uiteraard dat je deelneemt aan de Millse optocht. Voor meer info kun je contact opnemen met Jack Brienen 06-53703216 of Geert Manders 06-19933149.
De materialen die we beschikbaar stellen zijn gebaseerd op het maken van poppen en figuren en bestaan o.a. uit betonijzer, foam en lijm.

Vorig jaar is er een app. in het leven geroepen. Op deze app kunnen alle deelnemers informatie uitwisselen en bijv. aangeven welke materialen ze kunnen gebruiken en waar die te vinden zijn en of dat iemand die beschikbaar heeft. Ze hebben ervaren dat deze tool echt goed werkt, maak hier gebruik van. Als je wilt deelnemen in deze app, dan kun je je opgeven bij Jack Brienen van de optochtcommissie.

In het nieuwe concept van de carnaval 2018-2019 hebben ze de route van de optocht aangepast, deze zal binnenkort gepubliceerd worden op de website van ut Germelaand. Overigens blijft het startpunt van de optocht ongewijzigd, deze zal nog steeds vertrekken vanaf de Leeuwerikstraat.

De afterparty zal wederom plaatsvinden op het marktplein. Tevens is de commissie op zoek naar vrijwilligers, die kunnen helpen bij het opbouwen en assisteren bij de beveiliging, graag opgeven bij de optochtcommissie.

Verder willen ze het prijzengeld uitbreiden met te winnen munten, de te winnen prijzen worden binnenkort bekend gemaakt op de site.

Door de gemeente is de regel ingesteld dat er geen glaswerk mee gevoerd mag worden, dus drank in plastic petflessen.

Al met al is de optochtcommissie weer druk bezig om de deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen waar het kan, denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden is het motto.

De optochtcommissie wenst iedereen veel succes en plezier toe en als je ons nodig hebt, neem dan contact op met Geert Manders (06-19933149).