Financiële bijdrage voor SCM ’t Gèrmelaand dankzij glasvezelnetwerk

Bij de werving van abonnees voor het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk werden in 2016 ook lokale clubs en verenigingen ingeschakeld. LVCNET was destijds de kartrekker van dit glasvezelproject. Iedereen die zich toen als abonnee aanmeldde kon een club of vereniging vermelden als favoriete club, die club zou vervolgens een bijdrage per abonnee ontvangen. Per abonnee die via deze club werd aangemeld of door de abonnee werd vermeld, zou men 12,- euro per jaar ontvangen gedurende een aantal jaren.

Ondertussen is het glasvezelnetwerk niet door LVCNET maar door E-Fiber gerealiseerd in het Land van Cuijk. Maar de providers en LVCNET hebben deze sponsoractie toch doorgezet en afspraken gemaakt over een eenmalige financiële sponsoring aan de deelnemende clubs en verenigingen in 2016. Vandaag, zondag 30 mei ontvingen de deelnemende organisaties hun cheque.

Stichting Carnaval Mill ontving een bedrag van 1759,28 euro. Namens het bestuur en alle vrijwilligers plus alle actieve carnavalsvierders, hartelijk dank!